The Greatest Guide To apply for disability online ohio

If this continues to be carried out in error, make sure you accept our apologies and copy this information into an e-mail to aid(at)userbenchmark.com

КОМПАНИЯ САНДИСК ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ПО ПРЯМЫМ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМ ГАРАНТИЯМ ТОЛЬКО В СЛУЧАЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРЯМОЙ ГАРАНТИИ. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА НА ЛЮБОЙ ЗАМЕНЕННЫЙ ПРОДУКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ НЕ ИСТЕКШИЙ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ИЗНАЧАЛЬНО ПРИОБРЕТЕННОГО ПРОДУКТА. НЕКОТОРЫЕ ГОСУДАРСТВА (ИЛИ ЮРИСДИКЦИИ) НЕ ДОПУСКАЮТ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ НЕПРЕДНАМЕРЕННЫХ ИЛИ КОСВЕННЫХ УБЫТКОВ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ГАРАНТИИ, ПОЭТОМУ ВЫШЕУКАЗАННОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ НЕПРИМЕНИМЫМ В ВАШЕМ СЛУЧАЕ.

SanDisk kan inte hållas ansvarigt om någon Produkt försvinner eller skadas underneath transportation. SanDisk kan besluta om att antingen: (one) reparera eller (two) ersätta Produkten med en ny, reparerad eller renoverad produkt av samma eller högre kapacitet, eller annan motsvarande produkt.

————————————————————————————————————————————————–

SanDisk nebus atsakinga už netiesioginius ir išvestinius nuostolius (įskaitant duomenų praradimą) ar bet kokius nuostolius, atsiradusius dėl neteisingo Gaminio naudojimo (įskaitant naudojimą nesuderinamame įrenginyje ar nesuderinamu būdu, ir kitokiu būdu, kuris neatitinka naudojimo instrukcijų), ar dėl netinkamos instaliacijos, neprofesionalaus taisymo, modifikacijos ar nelaimingo atsitikimo. Tai apibrėžia kompanijos SanDisk pilną atsakomybę, kuri niekada neviršys kainos, sumokėtos už Gaminį, pridedant būtinąsias išlaidas dėl Garantinio reikalavimo. SanDisk gaminiai neturi būti naudojami su tais prietaisais ir tais atvejais, kai Gaminio neveikimas gali grėsti sužeidimais ar grėsti gyvybei, pvz.

Компания СанДиск предоставляет настоящую гарантию конечному пользователю-покупателю («Вам») в том, что данный продукт («Продукт»), который не включает информационные материалы и / или программное обеспечение, поставляемые вместе с Продуктом, не имеет производственных дефектов, соответствует опубликованному техническому описанию компании СанДиск и может использоваться в соответствии с опубликованными инструкциями по применению в течение Гарантийного срока, указанного в таблице, начиная с даты приобретения, при условии, что Продукт был введен в гражданский оборот законным образом.

Keitimo atveju SanDisk gali pakeisti Gaminį tokiu, kuris anksčiau buvo naudojamas, sutaisytas ir testuotas dėl SanDisk reikalavimų atitikimo.

إن هذا الضمان يمنحك حقوقاً قانونية محددة، ولكن القوانين الوطنية والمحلية والقوانين السارية على مستوى الدولة قد تمنحك حقوقاً أخرى لا تتأثر بهذا الضمان.

SanDisk antaa loppukäyttäjälle (”Sinä”) takuun, että tämä tuote (”Tuote”), lukuun ottamatta Tuotteen kanssa toimitettua tai siinä olevaa sisältöä ja/tai ohjelmistoa, on vapaa valmistuksessa mahdollisesti syntyvistä olennaisista virheistä, on SanDiskin julkaisemien tuotemäärittelyjen mukainen ja soveltuu julkaistujen ohjeiden mukaiseen tavanomaiseen käyttöön taulukossa määriteltynä Takuuaikana, joka alkaa ostopäivänä edellyttäen, että Tuote on saatettu markkinoille laillisesti. Annettu takuu on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää toiselle.

In geval van vervanging is SanDisk gerechtigd het Solution te vervangen achieved een product or service dat eerder is gebruikt, gerepareerd of ter goedkeuring is onderworpen om te voldoen aan de specificaties van SanDisk.

To incorporate things into the buying cart click inside the check box close to the objects you would like to acquire and click on insert to cart.

U slučaju zamjene, SanDisk može proizvod zamijeniti s proizvodom koji je prethodno korišten, popravljen i testiran kako bi zadovoljio SanDisk specifikacije.

SanDisk ei ole vastuussa read more mistään epäsuorista tai välillisistä vahingoista (mukaan lukien tietojen menetyksestä) tai vahingoista, jotka johtuvat Tuotteen virheellisestä käytöstä (mukaan lukien käytöstä yhteensopimattomassa laitteessa tai yhteensopimattomalla tavalla ja muutoin ohjeiden vastaisesta käytöstä) tai virheellisestä asennuksesta, epäammattimaisesta korjaamisesta, muutoksesta tai tapaturmasta. Tämä muodostaa SanDiskin koko vastuun, joka ei milloinkaan ylitä Tuotteesta maksettua hintaa lisättynä takuuvaatimuksen tekemisestä aiheutuneilla välttämättömillä ja tarpeellisilla kuluillasi. SanDisk -tuotteita ei saa käyttää sellaisiin tarkoituksiin, joissa toimintahäiriö saattaisi aiheuttaa loukkaantumisen tai vaarantaa hengen, kuten esimerkiksi elämää ylläpitävissä laitteistoissa.

Pro bližší informace navštivte a zvolte “podpora” (“assist”). Tato záruka je podmíněna vrácením Výrobku. SanDisk neodpovídá za ztrátu nebo poškození jakéhokoli Výrobku během přepravy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *